DOLOMITY BRENTA 2006

zpět na hlavní stránku

foto
Skupina Brenta je možná českými turisty trochu opomíjena
foto
Ozářený ranní horský masiv Brenty
foto
Horský masiv Brenty je 40 km dlouhý a 12 km široký
foto
Brenta tvoří nejzápadnější část horského systému Dolomit
foto
Vrcholy a skalní věže Brenty jsou soustředěny na poměrně malé ploše a proto působí mohutným dojmem
foto
Severní a východní ohraničení tvoří údolí říčky Noce, která protéká na severu údolím Val di Sole a na východě údolím Valle di Non až k soutoku s řekou Adiže
foto
Jižní hranicí je údolí Valle de Sarca a průrva Giudicaire nad střediskem Tione
foto
Údolí Valle di Meledrio tvoří západní hranici horské skupiny
foto
Na západ leží masiv Adamello a Presanella, který sice tvoří s Brentou jeden společný NP, ale jde již o pohoří počítané k východním Alpám
foto
Stoupání k winteraumu
foto
Šerpové:o)
foto
Výlety v nižších polohách slibují členitý terén s množstvím potoků a vodopádů
foto
Místní ferraty lákají jedinečností skalních hradeb a věží
foto
Hlavním stavebním prvkem je vápenec s magneziem a karbonem
foto
Cesta k chatám je docela pohodová
foto
Středem skupiny Brenta vede zajištěná cesta „ Via delle Bocchette“
foto
Jde o dobře zajištěnou ferratu, vedoucí v kolmých skalních stěnách
foto
Rovněž vede po mnoha skalních pásech a přes vysoko položené skalní úžlabiny a nejvýše položená horská sedla
foto
Pastouška
foto
Díky chybějícím listnatým stromům zde podzim nebývá tak barevný
foto
Když byl v roce 1972 dokončen v severní části centrální Brenty zajištěný chodník Via delle Bocchette, otevřela se jedinečná cesta vedoucí napříč bizarním světem Dolomit.
foto
Chaty jsou otevřeny většinou od 20.6. do 20.9., podle počasí někdy i déle
foto
Rifugio Tuckett
foto
Většina chat má nezamčené zimní prostory
foto
Zajištěná cesta vedoucí celým hřebenem, je rozdělena do několika dílčích klettersteigů
foto
Přirozeným a nejznámějším východiskem je Madonna di Campiglio
foto
Bocchette znamená úzký zářez nebo štěrbina a přesně taková je i samotná cesta
foto
Cesta plně využívá přirozených skalních polic vzniklých zvětráváním horniny
foto
Navazování do úvazů
foto
Přechod celého chodníku lze rozdělit do několika úseků
foto
Sentiero SOSAT
foto
Zajištěná cesta spojující chatu Tuckett s chatou Alimonta
foto
Cesta podél suťového kaňonu
foto
Kdo se na tuto ferratu vydá, neměl by rozhodně trpět závratěmi
foto
Výhled na gigantické zřícené skalní bloky
foto
Hodnocení obtížnosti:o)
foto
Mnohá místa jsou zajištěna odvážně instalovanými žebříky a ocelovými lany
foto
Pohádkový úsek dospěje na okraj skalnatého zlomu
foto
3 pevné právnické body:o))
foto
Místy celoročně zledovatělý terén a značná expozice:o)
foto
Ledové království na vrcholu suťoviska
foto
Okolo nás v celé kráse nejznámější věže: Campanile Basso, Campanile Alto, Torre di Brenta aj.
foto
Nejčastějším východiskem je chata Pedrotti nebo Alimonta
foto
Technicky nejobtížnější úsek
foto
Na zledovatělém místě, kde je sice římsa dostatečně široká, si každý z nás rád cvaká obě svá karabiny na ocelové jistící lano
foto
Exponované a vzdušné plotny
foto
Úsek ohrožený padajícími kameny
foto
Soustava na sebe navazujících kolmých žebříků
foto
Pohled na západ
foto
Klesáme úzkým suťovým žlebem
foto
Vápencové plotny
foto
Závrať?
foto
Ocelové „kramle“
foto
Sestupujeme komínem, který je výrazně vlhký a vyplněný sněhem
foto
Chodník Brentari
foto
Výhledy na jezero skrze průrvu
foto
Přes noc napadl čerstvý snížek
foto
Jištěný odpočinek:o)
foto
Ostré zoubky Dolomit
foto
Skvělý rozhled po okolí
foto
Dolomiti di Brenta
foto
Vyhládlo!
foto
Stále se opakující žebříky a ocelová lana
foto
Sestup na chatu Tuckett vede po nepříjemném a v případě malého množství sněhu i nebezpečném ledovci Vedretta di Brenta inferiore
foto
Alive derci Brenta!
foto
Ze sedla Bocca del Tuckett můžeme sestoupit také na jihovýchod po cestě č. 322 k chatě Croz dell Altissimo a následně ke kouzelnému jezeru Molveno. Je krajinově působivá, ale používají ji jen mučednicky založení horalé, jako nástupovou trasu – převýšení 1900 m!

zpět na hlavní stránku